Návštěvnost fotogalerie Jablíčko

  • 0
  • 5
  • 10
  • 66
  • 967

Fotografie třídy Jablíčko

Třída Jablíčko je umístěna v 1. patře budovy školy. Do třídy jsou zpravidla zapsány děti ve věku 4-5 let.
Ve třídě je zapsáno 24 dětí.
Třídní učitelky: Lenka Dutková, Karolína Marešová a Vlasta Mocová