Návštěvnost fotogalerie třídy Sluníčko

  • 0
  • 0
  • 1
  • 5

Třída Sluníčko

Je umístěna v 1. patře budovy školy. Do třídy jsou zpravidla zapsány děti ve věku 3-4 let.
Ve třídě je zapsáno 24 dětí.

Třídní učitelky: Martina Volfová, Šárka Matějíčková

informace

Zde budeme vkládat fotografie nového školního roku 2022/2023.